Posiadając zainstalowaną wersję Core systemu Windows Server na platformie VMware możemy spotkać się z prostym, aczkolwiek lekko uciążliwym zadaniem – aby nasza maszyna wirtualna działała z pełną wydajnością i w pełni udostępniała wszystkie funkcjonalności, musimy na niej zainstalować pakiet narzędzi, zwany VMware Tools. Nie mamy jednak interfejsu GUI, a jedynie interfejs tekstowy. 

Aby przeprowadzić udaną instalację, musimy wykonać tak zwaną “cichą instalację”. Aby to przeprowadzić, z menu hypervisora wybieramy opcję “Install VMware Tools”, następnie na maszynie wirtualnej otwieramy wiersz polecenia, zmienamy aktywny katalog na katalog napędu (podczas standardowej instalacji będzie to D), a następnie uruchamiamy instalację w trybie cichym. 

Przekładając to na język komend, wpisujemy:

d: [enter]
setup64.exe /s /v /qn [enter]

Po zakończonej instalacji maszyna wirtualna uruchomi się ponownie

Arek Kożuch

Arek has dedicated his life to working in IT, always striving for excellence and continuous development. Every day he focuses on what is important and fights to make the world a better place to live.