Posiadając zainstalowaną wersję Core systemu Windows Server na platformie VMware możemy spotkać się z prostym, aczkolwiek lekko uciążliwym zadaniem – aby nasza maszyna wirtualna działała z pełną wydajnością i w pełni udostępniała wszystkie funkcjonalności, musimy na niej zainstalować pakiet narzędzi, zwany VMware Tools. Nie mamy jednak interfejsu GUI, a jedynie interfejs tekstowy. 

Aby przeprowadzić udaną instalację, musimy wykonać tak zwaną “cichą instalację”. Aby to przeprowadzić, z menu hypervisora wybieramy opcję “Install VMware Tools”, następnie na maszynie wirtualnej otwieramy wiersz polecenia, zmienamy aktywny katalog na katalog napędu (podczas standardowej instalacji będzie to D), a następnie uruchamiamy instalację w trybie cichym. 

Przekładając to na język komend, wpisujemy:

d: [enter]
setup64.exe /s /v /qn [enter]

Po zakończonej instalacji maszyna wirtualna uruchomi się ponownie