Instalacja VMware Tools w trybie System Core

Posiadając zainstalowaną wersję Core systemu Windows Server na platformie VMware możemy spotkać się z prostym, aczkolwiek lekko uciążliwym zadaniem – aby nasza maszyna wirtualna działała z pełną wydajnością i w pełni udostępniała wszystkie funkcjonalności, musimy na niej zainstalować pakiet narzędzi, zwany VMware Tools. Nie mamy jednak interfejsu GUI, a jedynie interfejs tekstowy. 

Aby przeprowadzić udaną instalację, musimy wykonać tak zwaną „cichą instalację”. Aby to przeprowadzić, z menu hypervisora wybieramy opcję „Install VMware Tools”, następnie na maszynie wirtualnej otwieramy wiersz polecenia, zmienamy aktywny katalog na katalog napędu (podczas standardowej instalacji będzie to D), a następnie uruchamiamy instalację w trybie cichym. 

Przekładając to na język komend, wpisujemy:

d: [enter]setup64.exe /s /v /qn [enter]

Po zakończonej instalacji maszyna wirtualna uruchomi się ponownie

Arek Kożuch

Arek Kożuch. Technik Informatyk. Urodzony w Blachowni, zamieszkujący w Krakowie. Typowy geek, może czasem nawet nerd. Od dziecka pasjonujący się w świecie IT. Pracujący i realizujący swoją pasję w jednej z najlepszych korporacji na świecie. Mający swój pomysł na życie i realizowanie swoich pomysłów zazwyczaj pokręconymi ścieżkami.

View all posts by Arek Kożuch →
%d bloggers like this: