Instalacja VMware Tools w trybie System Core

Krótko i na temat – instalacja VMWare Tools w momencie, gdy używamy instalacji Core systemu Windows Server