Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Stało się – dzisiaj zdałem egzamin MS-500. Dzielę się dziś moimi przemyśleniami o przygotowaniu do egzaminu oraz informacjami, gdzie znaleźć materiały do nauki