Obecnie przygotowuję się do egzaminu MS-500 – Microsoft 365 Security Administrator. W związku z tym postanowiłem przygotować sobie listę elementów, których znajomością musimy się wykazać w trakcie egzaminu. W kilku kolejnych postach będę zagłębiał się w każde wymaganie egzaminacyjne, aby pokazać Wam najważniejsze aspekty bezpieczeństwa usługi Microsoft 365. 

Egzamin Microsoft 365 Security Administrator skupia się na 4 głównych modułach, związanych z bezpieczeństwem w organizacji. W trakcie egzaminu sprawdzane są umiejętności i wiedza z zakresu bezpieczeństwa użytkowników i obiegu danych w organizacji. Wszystkie wpisy dotyczące pakietu Microsoft 365 można znaleźć w kategorii wpisów Microsoft 365

Na dzień obecny, 10.05.2020, zagadnienia egzaminacyjne obejmują następujące umiejętności:

Wdrażanie i zarządzanie tożsamością i dostępem

Zabezpieczanie środowiska hybrydowego Microsoft 365

 • Konfiguracja i zarządzanie bezpieczeństwem integralnych komponentów w środowiskach hybrydowych Microsoft 365, zaliczając łączność, usługi synchronizacji i uwierzytelniania
 • Planowanie opcji uwierzytelniania i synchronizacji z Azure Active Directory
 • Monitorowanie i interpretacja zdarzeń usługi Azure AD Connect

Zabezpieczanie kont użytkowników

 • Wdrażanie dynamicznego członkostwa grup Azure AD
 • Implementacja samodzielnego resetowania haseł w Azure AD
 • Zarządzanie przeglądem dostępu Azure AD

Implementacja metod uwierzytelniania

 • Planowanie bezpieczeństwa logowania
 • Implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)
 • Zarządzanie i monitorowanie MFA
 • Wdrażanie uwierzytelniania urządzeń
 • Zarządzanie i monitorowanie metod uwierzytelniania

Wdrażanie dostępu warunkowego

 • Planowanie polityk zgodności i dostępu warunkowego
 • Konfiguracja i zarządzanie politykami zgodności i dostępu warunkowego
 • Monitorowanie dostępu warunkowego i zgodności urządzeń

Wdrażanie kontroli dostępu opartego na rolach (RBAC)

 • Planowanie, konfiguracja i monitorowanie użycia RBAC

Implementacja Uprzywilejowanego zarządzania tożsamością (PIM) w Azure AD

 • Planowanie, konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie Azure PIM

Wdrażanie ochrony tożsamości w Azure AD

 • Implementacja polityki ryzyka użytkownika
 • Implementacja polityki ryzyka logowania 
 • Konfiguracja alertów ochrony tożsamości
 • Monitorowanie i reagowanie na zdarzenia związane z ryzykami

Implementacja i zarządzanie ochroną przed zagrożeniami

Wdrażanie hybrydowego rozwiązania do zarządzania ochrony przed zagrożeniami

 • Planowanie rozwiązania Azure Advanced Thread Protection (ATP)
 • Instalowanie i konfigurowanie Azure ATP
 • Zarządzanie stanem usługi Azure ATP
 • Generowanie raportów z usługi ATP
 • Integracja Azure ATP z Microsoft Defender ATP
 • Monitorowanie Azure ATP
 • Zarządzanie podejrzaną aktywnością

Wdrażanie ochrony urządzeń przed zagrożeniami

 • Planowanie, implementacja, zarządzanie i monitorowanie Microsoft Defender ATP

Wdrażanie i zarządzanie ochroną urządzeń i aplikacji

 • Planowanie ochrony urządzeń
 • Konfiguracja i zarządzanie funkcjami Windows Defender
 • Konfiguracja Secure Boot
 • Zarządzanie i konfiguracja szyfrowania urządzeń z Windows 10 i innymi systemami operacyjnymi
 • Planowanie zabezpieczania danych aplikacji dla urządzeń
 • Definiowanie zarządzalnych aplikacji dla Mobile Applicaiton Management (MAM)
 • Ochrona danych przedsiębiorstwa z użyciem Windows Information Proctection (WIP)
 • Konfiguracja polityk Intune App Protection dla urządzeń z systemami Windows i Mac OS

Wdrażanie i zarządzanie Microsoft 365 ATP

 • Konfigurowanie ochrony i polityk Microsoft 365 ATP
 • Definiowanie użytkowników i domen do chronienia przed phishingiem i fałszywymi wiadomościami
 • Konfigurowanie akcji przeciw podszywaniem się pod nadawcę
 • Konfigurowanie ochrony przed spamem
 • Włączanie bezpiecznych załączników, konfiguracja polityk i opcji
 • Włączanie i konfiguracja polityk bezpiecznych linków, blokowanych adresów URL
 • Przegląd zagrożeń i trendów związanych z malware z wykorzystaniem panelu Threat Management, Threat Explorer i Threat Tracker
 • Tworzenie i zarządzanie incydentami związanymi z Microsoft 365 ATP
 • Przegląd elementów w kwarantannie związanych z usługami SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online i MS Teams
 • Monitorowanie rozwiązania przeciw malware używając raportów Microsoft 365 ATP
 • Przeprowadzanie ataków używając Symulatora Ataku

Wdrażanie i zarządzanie ochroną informacji

Zabezpieczanie dostępu do danych w Microsoft 365

 • Planowanie bezpiecznego dostępu do danych w Microsoft 365
 • Implementacja i zarządzanie Customer Lockbox
 • Konfiguracja dostępu do danych w scenariuszach współpracy Microsoft 365
 • Konfiguracja dostępu dla użytkowników pomiędzy  organizacjami

Zarządzanie Ochroną Informacji w Azure (AIP)

 • planowanie Azure Information Protection (AIP)
 • Aktywacja Azure Rights Management
 • Konfiguracja praw użycia 
 • Konfiguracja i zarządzanie super użytkownikami
 • Dostosowywanie polityk
 • Tworzenie i konfiguracja etykiet i warunków
 • Tworzenie i konfiguracja szablonów
 • Konfiguracja języków
 • Konfiguracja i używanie skanera AIP
 • Dostarczanie łącznika dla RMS
 • Zarządzanie kluczami dla organizacji
 • Dostarczanie klienta AIP
 • Śledzenie i odwoływanie chronionych dokumentów
 • Integracja AIP z usługami Microsoft Online

Zarządzanie ochroną przed utratą danych (DLP)

 • Planowanie rozwiązania DLP
 • Tworzenie i zarządzanie politykami DLP
 • Tworzenie i zarządzanie typami informacji wrażliwych
 • Monitorowanie raportów DLP
 • Zarządzanie powiadomieniami DLP
 • Budowanie zapytań dla lokalizowania wrażliwych danych

Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Cloud App Security

 • Planowanie implementacji Cloud App Security
 • Konfiguracja i zarządzanie Microsoft Cloud App Security, zarządzanie politykami i łącznikami
 • Wykrywanie aplikacji używając CAS
 • Zarządzanie katalogiem aplikacji w chmurze
 • Zarządzanie aplikacjami firm trzecich w CAS
 • Konfiguracja szablonów CAS
 • Konfiguracja użytkownikami i uprawnieniami w CAS
 • Przegląd i reagowanie na ostrzeżenia bezpieczeństwa
 • Przegląd i interpretacja raportów i logów w CAS

Zarządzanie funkcjami zarządzania i zgodności w systemie Microsoft 365

Konfiguracja i analiza raportów bezpieczeństwa

 • Interpretacja danych analitycznych systemu Windows
 • Konfiguracja opcji telemetrii systemu Windows
 • Konfiguracja opcji telemetrii pakietu Office
 • Przegląd i interpretacja raportów bezpieczeństwa
 • Planowanie raportowania bezpieczeństwa z wykorzystaniem Intelligent Security Graph
 • Przegląd punktów i rekomendacji Microsoft 365 Secure Score
 • Konfiguracja, przegląd i interpretacja raportów i widoków Azure Log Analytics
 • Konfiguracja polityk alertów w Microsoft 365 Security and Compliance Center

Zarządzanie i analiza logów audytu i raportów

 • Planowanie i konfiguracja audytów i raportowania
 • Przeszukiwanie logów audytu
 • Przegląd i interpretacja raportów i widoków zgodności
 • Konfiguracja polityk przeglądu zdarzeń

Konfiguracja klasyfikacji i oznaczania elementów w Microsoft 365

 • Planowanie klasyfikacji i oznaczeń elementów
 • Przeszukiwanie danych osobistych
 • Stosowanie etykiet do osobistych danych
 • Monitorowanie wycieków danych osobistych
 • Tworzenie i publikowanie etykiet
 • Konfiguracja polityk etykiet

Zarządzanie politykami danych i retencją

 • Planowanie zarządzaniem i retencją danych
 • Przegląd i interpretacja danych i widoków dotyczących zarządzaniem danych
 • Konfiguracja polityk retencji
 • Definiowanie typów zdarzeń i polityk dla zarządzania danymi
 • Konfigurowanie wstrzymywania informacji
 • Przeszukiwanie i odzyskiwanie skasowanych danych Microsoft 365
 • Importowanie danych do Security and Compliance Center
 • Konfigurowanie archiwizacji danych
 • Zarządzanie nieaktywnymi skrzynkami pocztowymi

Zarządzanie wyszukiwaniem i dochodzeniami

 • Planowanie dla eDiscovery i wyszukiwania
 • Przekazywanie uprawnień do narzędzi przeszukiwania
 • Używanie wyszukiwarki i narzędzi do przeszukiwania 
 • Eksportowanie wyników przeszukiwania 
 • Zarządzanie przypadkami eDiscovery

Zarządzanie zgodnością z ochroną danych osobowych

 • Planowanie zgodności z regulacjami w Microsoft 365
 • Przegląd i interpretacja raportów i widoków GPDR
 • Zarządzanie Data Subject Requests (DSR)
 • Przegląd raportów Compliance Managera
 • Tworzenie i przeprowadzanie oceny Compliance Managera